Dannemann & Partners

Rådgivning för entreprenörer och familjeföretag

Att bidra till en framgångsrik framtid för dig och ditt företag

Som ägare av ett företag är det lätt att bli fast i de dagliga rutinerna och att ha svårt att se bortom det som redan är bekant. Genom att erbjuda en extern och objektiv synvinkel kan jag hjälpa dig att identifiera nya möjligheter och utmaningar, samt att utveckla en konkret handlingsplan för att nå dina mål.
Jag förstår att varje företag och ägare är unika, och jag strävar efter att skräddarsy mina tjänster för att passa dina specifika behov och mål. Oavsett om det handlar om att utforma en effektiv strategi för tillväxt, förbättra befintliga processer eller genomföra förändringsinitiativ som gör ditt bolag säljbart, är mitt mål att fungera som din pålitliga partner och resurs för framgång.
Genom att arbeta tillsammans kan vi utforska nya möjligheter, lösa utmaningar och ta ditt företag vidare till nästa nivå.

Exempel på vad D&P erbjuder

Företagsvärdering och affärsplan

En företagsvärdering är ingenting värd utan en trovärdig affärsplan. En tydlig affärsplan är grunden för att kunna föra en framåtriktad dialog med realistiska antaganden som argumenterar för hur ditt företag ska nå önskvärd utveckling på såväl kort som lång sikt. Affärsplanen skapar trygghet för att marknaden ska förstå din värdering.
När du beställer en värdering av oss hjälper vi dig samtidigt att kalibrera affärsplanen.

Rådgivning för entreprenörer »

Ägarrådgivning

I de möten jag har med entreprenörer har jag upptäckt att det ofta behövs nya ögon utifrån för att komma vidare i sitt företagande.

Har du kört fast med ditt företag, eller vill du ta nästa steg, men vet inte hur? Är ni fler ägare kanske du behöver formalisera dina tankar och önskemål i ett ägardirektiv?
Dannemann & Partners är med dig som ägare för att utveckla ditt bolag i syfte att driva lönsamhet och tillväxt genom att tillsammans med ägaren/na adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.
Min vision är att de entreprenörer jag jobbar med alltid ska ha sitt företag i säljbart skick.

Attrahera rätt köpare

Som ägare är det viktigt att ta proaktiva steg för att attrahera rätt köpare innan du överväger att sälja företaget. Genom att göra strategiska beslut och genomföra förändringar i företaget innan försäljning ökar du företagets attraktivitet för potentiella köpare. Det kan t ex inkludera att optimera affärsstrategin för att maximera lönsamheten, diversifiera kundbasen för att minska risken och stärka varumärket för att öka företagets värde. Att arbeta förebyggande gör företaget mer attraktivt och ökar chanserna för en framgångsrik försäljning. Målet är att du ska sitta i förarsätet när rätt köpare dyker upp.