70% är idag industriella köpare enligt PWC

 In Nyhet

Enligt undersökning som PWC nyligen gjort är 70% av företagsköparna idag industriella, det vill säga de köper bolag ur ett strategiskt perspektiv, till exempel för att stärka marknadspositionen, ge inträde till en ny geografisk marknad eller förvärva viss teknik. Kort och gott – förvärv ska bidra med mervärde till den befintliga verksamheten. Där syftet är att skapa synergier för köpare som ger en värdeökning av hela företaget. Att kunna definiera VAD som ger värde för en specifik köpare är nyckeln till ett framgångsrikt förvärv.

Samma sak gäller för en säljare som oftast får bättre betalt betalt av en industriell köpare än en finansiell köpare. Utvecklingen kommer att accelerera med stigande ränteläge som innebär förändrad tillgång på kapital för de finansiella köparna enligt PWC.