Exit: Hur, var och när?

 In Blogg

Eller ska nästa generation kanske ta över en dag? Viktiga frågor som behöver mogna och processas under lång tid, svaret idag är dessutom kanske ett annat imorgon. Min egen erfarenhet är att tidsbrist och utmaningar med företagets drift hela tiden pockar på. Det gör att planer kopplade till ägandet och företagets framtid inte alltid hinner bli utstakade och definierade på ett tydligt sätt.

När det händer något i ägarkretsen eller i omvärlden och skutan behöver styras om är det viktigt att som ägare vara förberedd, att ha en långsiktig plan. Efter att ha pratat med flera andra entreprenörer och ägare upptäckte jag att här finns ett behov.
Jag och mina partners kommer i den här bloggen kort och informativt dela med sig av kunskap och olika perspektiv kring ägarfrågor och exit. Tanken är att bloggen ska ge ett spektrum av infallsvinklar och tips från flera områden kopplat till entreprenörskap, ägande och exit.