Fortsatt starkt intresse för företag inom B2B

 In Nyhet

Marknaden för företagsförsäljningar fortsätter att vara stark. Även om läget upplevs som turbulent där inflationen har drivit upp räntorna, syns ingen avmattning i efterfrågan att köpa bolag. Anledningarna år att det fortfarande finns mycket kapital tillgängligt och att många köpare redan har säkrat finansieringen för förvärv. Det mycket starka året 2021 gick antalet företagsförsäljningar upp med 14% jämfört med året innan enligt nyhetsbyrån Mergermarket. 2022 förväntas snarare en normalisering av marknaden.

Det som skett är att det blivit en större utmaning för en företagsförsäljning när omsättningen viker, då priset på bolaget blir svårt att sätta eftersom intjäningen blir osäker. Skillnaden idag är att det krävs mer stabilitet i bolagen, till exempel att omsättningen viker är en sådan sak som är negativ inför en företagsförsäljning.

Det syns även en ökad differentiering mellan olika branscher, där intresset för till exempel konsumentprodukter har svalnat eftersom det finns förväntningar på en lägre efterfrågan i sektorn. Däremot kvarstår intresset för företag verksamma inom B2B.

På grund av det fortsatt stora intresset syns inte någon större nedgång på bolagen utan priserna ligger relativt stabilt. Det här beror på att priserna på bolag vid onoterade försäljningar för sig betydligt långsammare än till exempel rörelserna på börsen och det finns en betydande eftersläpning vid både upp- och nedgångar.