Ibland ser man inte skogen för alla träd

 In Blogg

Att äga och driva företag innebär att stå inför en mängd olika överväganden och frågor. Av egen erfarenhet vet jag att det är värdefullt att bottna i varför man är ägare till ett bolag och under resan reflektera om det blev som man tänkt sig. När du gjort det har du lättare att se skogen.

Att överväga och skriva ned hur du värderar din relation till ditt företag kan hjälpa dig som ägare att utveckla en tydligare förståelse för ditt företag och dina personliga mål. Det stärker din förmåga att fatta välgrundade beslut som gynnar både företagets framgång och ditt personliga välbefinnande på lång sikt. Ett tips är att skriva ned dina personliga motiv där du beskriver hur du vill ha det. Låt det få ta tid. Revidera. Involvera kompanjoner och partners i processen.

Varför är jag företagsägare?
Jag är företagsägare för att förverkliga min vision som entreprenör och skapa en plattform för att förverkliga mina affärsidéer. Att vara ägare ger mig frihet att driva och forma företag i enlighet med mina egna värderingar och mål.

Som ägare ser jag mina företag som en långsiktig investering som jag vill förvalta och förädla för att utveckla mig själv och andra. Genom att vara ägare har jag möjlighet att aktivt påverka bolagens utveckling och framtid under lång tid.

Det som driver mig att äga företag är att det ger mig möjlighet att strategiskt utveckla och positionera företagen på marknaden för att öka deras attraktivitet för potentiella köpare. Jag strävar efter att skapa starka och hållbara verksamheter som är attraktiva för anställda, kunder och investerare.

Mitt ägarskap påverkas av min entreprenöriella personlighet, såsom kreativitet, beslutsamhet och risktagande. Jag är drivs av utmaningar och möjligheter och ser ägarskapet som en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med mina delägare och affärspartners.

Ska företaget leva vidare utan mig? Jag är både flexibel och långsiktig och fortsätter så länge det är roligt och utvecklande. Vid en exit är det ekonomiska värdet lika viktigt som att bevara företagskulturen och värderingarna som byggts upp i företaget under åren. Om företaget utvecklas väl så vill jag förbereda och skapa en organisation som enkelt kan driva företaget vidare den dag jag lämnar.