Känslan av att sitta i förarsätet i ett fungerande företag

 In Blogg

Olika företag har olika utmaningar. Alla företag har som mål att skapa en positiv företagskultur och maximera lönsamheten. Utmaningen bland många entreprenörer och företagare jag träffat är att klara av att prioritera utifrån företagets nuläge och dagliga behov och samtidigt ha fokus på de långsiktiga strategiska frågorna.
Det behövs en uppbyggd struktur och ramverk på plats som genomsyrar allt som påverkar den dagliga verksamheten. Först då kan nya strategiska mål nås. Görs detta på ett bra sätt skapas utrymme för delaktighet, kreativitet och utveckling i företaget. Sist men inte minst måste ägarna sitta i förarsätet och driva processen för att ta sig själva och verksamheten till nästa nivå.

Känslan av att sitta i förarsätet utan att detaljstyra i ett företag där teamet är enat och levererar mot uppsatta mål slår ingenting annat! Eller hur?