Min egen entreprenörsresa

Efter drygt 30 år i samma familjeföretag har jag insett betydelsen av att formalisera mål och önskemål som påverkar företaget och alla dess intressenter. I mitt familjeföretag hade vi många olika operativa roller samtidigt som vi var ägare.

För att hantera risker och önskemål kopplat till verksamheten rekryterade vi även en extern styrelse. Styrelsen, ledningen, och medarbetarna fick större förståelse för ägarnas önskemål när våra grundpelare var på plats och kommunicerade:

Affärsplanen – inriktningen på verksamheten och risktagande enligt ägarnas önskemål (ägardirektiven). Värderingen – viktig som neutral måttstock på att det vi gör skapar värde för alla intressenter. Och att vi är på väg åt rätt håll. Värderingen påverkar i sin tur affärsplanen och är en temperaturmätare på att det vi gör går åt rätt håll och kan i sin tur påverka målbilden för ägarna.

Oavsett om bolaget ska säljas så är värderingen av bolaget en måttstock på om företaget är i säljbart skick. Affärsplan, värdering och ägardirektiv hänger ihop och skapar ett bra ramverk för verksamheten på såväl kort som lång sikt. De är därför grundpelarna i Dannemann & Partners affärsidé.

Torbjörn Dannemann, grundare och partner, Dannemann & Partners

 

Om Torbjörn

Jag hade förmånen att arbeta i EO Grafiskas styrelse under 10 år med familjen Dannemann. De sista sex åren som ordförande fram till att företaget såldes våren 2020. Jag lärde känna Torbjörn på Handelshögskolans FL-utbildning. På EO var han ordförande och ansvarig för att rekrytera externa ledamöter till styrelsen när jag fick frågan.

Han var även drivande i att arbeta fram ägardirektiv tillsammans med sina syskon. Det underlättade styrelsearbetet att ha ett ramverk på plats. Med min erfarenhet från styrelsearbete i andra bolag kan jag säga att det var ordning och reda med bra uppstyrda processer för styrelsearbetet i EO Grafiska.

Torbjörn har god förståelse för komplexiteten i ett ägarlett bolag där operativa roller ska hanteras parallellt med ägandet. Att kombinera rollen som ägare med att arbeta strategiskt i styrelsen med ett operativt arbete i EO Grafiska ­– ett tryckeri som påverkades mycket av strukturförändringar när branschen konsoliderades.

Trots sin relativt lilla storlek (50 anställda) hade vi en styrelse med externa ledamöter där även ägarna var representerade. Kännetecknande för vårt arbete var högt i tak, snabba beslutsvägar med tydliga strategiska mål och bra uppföljning av verksamheten.

För mig är det viktigt att ägarviljan är tydligt uttryckt i form av mål, risktagande och övriga väsentliga önskemål så att vi som externa ledamöter kan fokusera på att arbeta professionellt med de frågor en styrelse ska jobba med.

Jag har suttit i många styrelser som jag kan jämföra med. Väsentligt för att ägarna lyckades så bra med sin exit när EO Grafiska såldes till Scandinavian Print Group var att vi i styrelsen tillsammans med ägarna planerade och kalibrerade för att få till en bra exit under lång tid. Styrelsearbetet i EO och dialogen med Torbjörn var grunden till att vi lyckades så bra.

 

 

 

 

 

 

Kajsa Hedberg, VD, C4 Energi