LEONH

Leonh är den digitala investmentbanken.

I nära samarbete med Douglas Von Euler via plattformen LEONH erbjuder D&P marknadens mest heltäckande företagsvärdering. Värderingen tar hänsyn till omvärldsförändringar som påverkar din bransch och grundar sig på flera olika beräkningsmoduler bland annat DCF (diskonterade framtida kassaflöden) och LBO (leveraged buyouts). Referensmultiplar för värderingen (EBITDA, EBIT) tas fram utifrån ett dagsaktuellt snitt från genomförda affärer inom ett relevant index, vanligtvis en blandning av småbolagsindex eller branschindex.

Eftersom affärsplanen är grunden för en relevant värdering kan vi om det behövs även bistå med hjälp att putsa affärsplanen så att den är relevant och harmonierar med värderingen.

DBT Capital är en samarbetspartner till D&P. De säger själva att de är det ”nya privata ALMI” och erbjuder finansiering för både noterade och onoterade bolag. I nuvarande räntemiljö med restriktivare banker har de verkligen hamnat rätt med sitt erbjudande.

DBT är genom sin unika digitala plattform snabbfotade, vanligtvis ger de indikativt svar på ett lånelöfte inom en vecka. Deras erbjudande och räntekostnad är positionerad strax över storbankerna, men betydligt lägre än nischaktörerna. De växer snabbt och har starka ägare. Sedan start har de lånat ut över 2,5 Mdr kr. Deras låneerbjudande riktar sig till företag som söker finansiering i spannet 3-35 Mkr.

D&P kan hjälpa dig när du behöver finansiering för ett företagsförvärv eller en tillväxtsatsning inom ett befintligt bolag.