D&P erbjuder skräddarsydda tjänster som stödjer dig som ägare genom olika skeden i ditt företags livscykel.

Företagsvärdering och affärsplan: Vi erbjuder en oberoende företagsvärdering kombinerad med en genomarbetad affärsplan som hjälper dig att förstå och maximera värdet av ditt företag. Med vår hjälp kan du få en klar bild av företagets nuvarande ställning och utarbeta en strategi för långsiktig lönsamhet och tillväxt.
Ägarrådgivning: Vår ägarrådgivning är skräddarsydd för att möta dina specifika behov som ägare. Vi arbetar nära dig för att förstå dina personliga mål och drivkrafter. Genom att integrera dessa med företagets strategi hjälper vi dig att fatta välgrundade beslut som stärker ditt ägarskap och stöttar en hållbar utveckling av ditt företag.
Attrahera rätt köpare: Genom att kombinera kunskapen från företagsvärderingen och affärsplanearbetet kan vi hjälpa dig att attrahera de mest lämpliga köparna när det är dags att sälja ditt företag. Vi arbetar aktivt för att positionera ditt företag på marknaden och identifierar potentiella köpare som delar din vision och värderingar. Det skapar en optimal grund för en framgångsrik försäljning.

Oavsett om du är i behov av en komplett lösning eller bara en specifik del av vårt erbjudande, kan våra tjänster anpassas efter dina unika behov och önskemål. Du ska känna dig trygg i att vi stödjer dig genom hela företagets resa. Oavsett var just ditt företag befinner dig i livscykeln.

Våra tjänster

Företagsvärdering

D&P har ett nära samarbete med Douglas Von Euler och plattformen leonh.se. Genom Leohns digitala plattform ser vi till att du får  ett oberoende värderingsutlåtande för ditt bolag. För att få fram en värdering behövs en grundlig genomgång och uppdatering av affärsplan och budget. Vår värdering bygger på statistik och branschjämförelser från genomförda affärer inom ditt segment och bransch för de 10 senaste åren. Allt detta ingår för 25 000 kr. Detta gör oss unika.

Om du vill värderar vi även uppköpskandidater och branschkollegor som jämförelseobjekt eller som ett allmänt stöd för ert strategiarbete. När vi gör det så får du även ett marknadsutlåtande med i paketet hur branschtrender påverkar värderingen. Paketpris enligt offert beroende på omfattning.

Ägarrådgivning

I de möten jag har med entreprenörer har jag upptäckt att det ofta behövs nya ögon utifrån för att komma vidare i sitt företagande.

Har du kört fast med ditt företag, eller vill du ta nästa steg, men vet inte hur? Är ni fler ägare kanske du behöver formalisera dina tankar och önskemål i ett ägardirektiv?
Dannemann & Partners är med dig som ägare för att utveckla ditt bolag i syfte att driva lönsamhet och tillväxt genom att tillsammans med ägaren/na adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.
Min vision är att de entreprenörer jag jobbar med alltid ska ha sitt företag i säljbart skick.

Attrahera rätt köpare

Som ägare är det viktigt att ta proaktiva steg för att attrahera rätt köpare innan du överväger att sälja företaget. Genom att göra strategiska beslut och genomföra förändringar i företaget innan försäljning ökar du företagets attraktivitet för potentiella köpare. Det kan t ex inkludera att optimera affärsstrategin för att maximera lönsamheten, diversifiera kundbasen för att minska risken och stärka varumärket för att öka företagets värde.

Att arbeta förebyggande gör företaget mer attraktivt och ökar chanserna för en framgångsrik försäljning. Målet är att du ska sitta i förarsätet när rätt köpare dyker upp.