Varför är ägarledda företag annorlunda?

 In Blogg
  • Ägarna sitter ofta på flera stolar. Både strategiskt och operativt i företaget.
  • Ägarna har ofta flera olika mål som inte är kända (inte alltid heller ska vara kända) i organisationen.
  • Låg grad av formalisering, planer och strukturer finns ofta i ägarens huvud. Normalt i en tillväxtfas, men ju större bolaget blir desto mer krävs av företagets intressenter.
  • Stabilitet i ägande och ledning, ofta över lång tid. Företaget blir en del av ägaren/ägarnas identitet. Ägarledda företag har en styrka av att präglas av en stark kultur.