Varför är familjeföretag annorlunda?

 In Blogg
  • I familjeföretag är företagets identitet oftast familjens indentitet.
  • Generationssyn är ofta kopplat till arv och tradition.
  • En extra emotionell koppling till företaget.
  • Lojalitet. Ofta går familjens bästa först.
  • Konflikter. Blir extra känsliga och komplexa.

Jag kan själv skriva under på flera av ovanstående punkter. Min egen erfarenhet är att är man medveten om att det verkligen är annorlunda är det lättare att gemensamt som ägare skapa ramverk och strukturer för att ta tillvara på möjligheterna på ett bättre sett, men även för att hantera utmaningarna som finns med att äga och driva ett famlijeföretag.